HOME

Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A. (CZMN)

De CZMN bundelt de krachten van circa 37 leden, veelal kleinschalige zorgaanbieders. Hiermee wordt de behoefte ingevuld voor deze zorgaanbieders zich gezamenlijk te profileren richting derde partijen als gemeenten/regio’s en zorgkantoor. Vanuit de kantoororganisatie van de CZMN worden onder andere de aanbestedingen gedaan, verloopt de facturatie van geleverde zorg naar gemeenten en wordt de kwaliteit van de geleverde zorg gecoördineerd. Onze leden kunnen zich dan zonder zorgen richten op hun corebusiness: het bieden van kwaliteit van zorg aan hun cliënten bij de uitvoering van taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw). Hierdoor kunnen onze zorgaanbieders hun kleinschaligheid behouden en de cliënt/zorgvrager kwalitatief goede zorg bieden waarin deze gehoord en gezien wordt, en zorg op maat krijgt. Door de samenwerking binnen de CZMN kan passende zorg worden aangeboden. Onze zorgaanbieders maken gebruik van de kennis en kunde van elkaar en die van de kantoororganisatie. Voor opdrachtgevers als gemeenten en wellicht in de toekomst ook zorgkantoren, waarborgen we hiermee continuïteit en kwaliteit van cliëntenzorg.

De aangesloten organisaties bieden in diverse gemeenten en regio’s in het kader van de Wmo en de Jeugdwet de volgende zorgproducten aan, aan inwoners, die daartoe geïndiceerd zijn:

 1. Wet Maatschappelijk Ondersteuning
  1a. Begeleiding individueel (ambulant)
  1b. Begeleiding groep
  1c. Logeeropvang/kortdurend verblijf
 2. Jeugdwet
  2a. Begeleiding individueel, opvoedhulp (ambulant)
  2b. Begeleiding groep (ambulant); dagbegeleiding/dagbehandeling, logeeropvang/kortdurend
  verblijf
  2c. Wonen – Verblijf: gezinshuis of kamertrainingscentrum

Voor nadere informatie, lees hier.