Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland

Gerhard Kwakkel (AnQer) vervolmaakt bestuur

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 november 2020 is Gerhard Kwakkel toegetreden tot het bestuur van de CZMN. De leden hebben hier unaniem mee ingestemd. Hilda Kors (Sternzorg) is afgetreden na een termijn van 2 x 3 jaar. We bedanken Hilda voor haar tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Astrid van Zundert (Stal van Zundert) is voor de 2e keer herkozen en zal nog een termijn van 3 jaar vastplakken aan haar bestuursfunctie binnen de coöperatie.

CZMN groeit met Ubuntu Safehouses en Venta Veluwe naar 30 leden.

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Met het aansluiten van Ubuntu Safehouses en Venta Veluwe is de coöperatie gegroeid naar 30 leden.

Ubuntu Safehouses biedt ambulante begeleiding bij cliënten thuis en betrekt daarbij het systeem van de cliënt. Daarnaast biedt Ubuntu Safehouses een tweewekelijkse herstelgroep aan. De begeleiding richt zich op het motiveren voor een (vervolg)behandeling, vinden van vrijwilligerswerk etc.
Voor meer klik hier

 

Venta Veluwe biedt een logeerplek aan vrouwen met een psychische kwetsbaarheid zoals (complexe) PTSS, persoonlijkheidsproblematiek of een autismespectrumstoornis, die een onderbreking nodig hebben van hun huidige situatie; een plek waar op de eerste plaats een adempauze wordt geboden, bijvoorbeeld ter onderbreking van oplopende spanning of een stressvolle situatie.
Voor meer klik hier

Leo Robbemond nieuwe voorzitter CZMN

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Vanaf de eerste gesprekken in 2013 was hij erbij. Robert Ketelaar zag het voordeel van samenwerken. Met open vizier samen op weg en verkennen welke mogelijkheden er waren. En zo werd Ketelaar de eerste voorzitter van de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland. Op 12 november jl. trad hij af als voorzitter.

Hij was niet de enige van wie de CZMN afscheid nam. Cor Louwerse trad af als lid van de Raad van Toezicht (RvT). In 2016 was hij een zeer welkom lid voor de RvT met zijn schat aan ervaring die hij meebracht als toezichthouder.

Arno Goessen (links), directeur CZMN, neemt afscheid van Cor Louwerse, RvT

Met Leo Robbemond haalt de CZMN een ervaren bestuurslid als voorzitter binnen. Voor de Raad van Toezicht is Gertrud Blauwhof voorgesteld aan de leden. Zij heeft zowel professioneel als persoonlijk veel affiniteit met zorg. Zij heeft in het verleden o.a. organisaties ondersteund bij strategiebepaling. Momenteel is ze betrokken bij een uitvoerige achtergrondstudie van de Zorg in algemene zin en de VVT-sector in het bijzonder.

Leo Robbemond en Gertrud Blauwhof zijn door de leden unaniem gekozen.

De CZMN bedankt Robert Ketelaar en Cor Louwerse voor hun inzet voor de coöperatie. Zij verwelkomt Leo Robbemond en Gertrud Blauwhof in hun nieuwe functie.

Home Instead sluit zich aan bij de CZMN

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Froukje Zwaga is de nieuwe Home Instead Thuisservice vestiging in de regio Noord en Midden Veluwe gestart. Zij heeft zich aangesloten bij de CZMN.
Home Instead biedt niet medische thuisservice voor senioren zodat zij langer, veilig en vitaal thuis kunnen blijven wonen. De thuisservices richten zich op begeleiding, persoonlijke verzorging en diensten in en om het huis.

Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland zoekt nieuw lid.

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Door het vertrek van een van de drie leden van de Raad van Toezicht (RvT) van de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland(CZMN) zijn we op zoek naar een nieuw lid raad van toezicht. Leden van de Raad van Toezicht zijn, naast commissiewerk, beschikbaar voor ca. drie tot vier RvT-vergaderingen per jaar alsmede twee algemene ledenvergaderingen.
Voor de volledige vacaturetekst zie: Vacature Raad van Toezicht