Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland

Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland zoekt nieuw lid.

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Door het vertrek van een van de drie leden van de Raad van Toezicht (RvT) van de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland(CZMN) zijn we op zoek naar een nieuw lid raad van toezicht. Leden van de Raad van Toezicht zijn, naast commissiewerk, beschikbaar voor ca. drie tot vier RvT-vergaderingen per jaar alsmede twee algemene ledenvergaderingen.
Voor de volledige vacaturetekst zie: Vacature Raad van Toezicht

CZMN bestaat 5 jaar

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

De CZMN bestaat op 19 juni 2019 vijf jaar. Op deze dag in 2014 tekenden Jonaske de Ruiter. en Robert Ketelaar, respectievelijk penningmeester en voorzitter bij Notaris kantoor Doorn de statuten voor oprichting van de Coöperatie Zorgaanbieders Noord Veluwe en Zeewolde.
In 2016 is de naam gewijzigd in Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland.
Deze mijlpaal is dinsdag 18 juni 2019 gevierd met een symposium.
Arno Goessen opende met een korte terugblik over het ontstaan van de coöperatie, waarna een boeiende lezing volgde van Anke Siegers met als thema ‘De Nieuwe Route’  Een onderwerp dat velen bezig houdt. Draagvlak creëren  door betrokkenen samen te brengen en gezamenlijk tot een plan of aanpak komen.
De top-down benadering wordt niet meer als de oplossing gezien en ondervindt steeds meer weerstand bij de belanghebbenden.

CZMN groeit naar 25 leden

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments
Vanaf 1 juni 2019 kunnen we ons 25e lid begroeten. Het is Alleen Samen Verder van Cynthia Beerepoot.
Alleen samen verder is een praktijk gespecialiseerd in echtscheidingsproblematiek. Wanneer er steeds terugkerende conflicten zijn in een relatie of wanneer de echtscheiding zeer problematisch verloopt, dan is het tijd om op een andere manier in gesprek te gaan met elkaar.

Speltherapie Jonna en A tot Z begeleiding aangesloten bij de CZMN

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments
Annelies van der Stoel van Speltherapie Jonna uit Hierden heeft zich aangesloten bij de CZMN. Speltherapie Jonna biedt een vorm van begeleiding, speciaal voor kinderen die te maken hebben met emotionele problematiek. Voor een kind is het vaak moeilijk om over gevoelens en gedachten te praten; hoe druk je in woorden uit wat je van binnen voelt of wat je denkt?
 
A tot Z begeleiding is van Mandy Boere en Gerdien van de Schootbrugge. A tot Z begeleiding is er voor (jong) volwassenen die er zelf even niet meer uitkomen en bieden ondersteuning op verschillende leefgebieden. Het doel van de ondersteuning en begeleiding is toewerken naar een zo zelfstandig mogelijk en zinvol bestaan.

S-Zorgt uit Zwolle is lid geworden van de CZMN.

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments
S-Zorgt is gevestigd in Zwolle en biedt dagbesteding en begeleiding aan mensen met een migratie-achtergrond. Alle medewerkers van S-Zorgt zijn twee-talig en spraken o.a. Indonesisch, Arabisch, Tuks, Koerdisch, Marrokaans.
De kracht van S-Zorgt is de kennis en ervaring met de diverse culturen en daarmee in staat op een adequate wijze zorg in te zetten.