Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland

Leo Robbemond nieuwe voorzitter CZMN

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Vanaf de eerste gesprekken in 2013 was hij erbij. Robert Ketelaar zag het voordeel van samenwerken. Met open vizier samen op weg en verkennen welke mogelijkheden er waren. En zo werd Ketelaar de eerste voorzitter van de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland. Op 12 november jl. trad hij af als voorzitter.

Hij was niet de enige van wie de CZMN afscheid nam. Cor Louwerse trad af als lid van de Raad van Toezicht (RvT). In 2016 was hij een zeer welkom lid voor de RvT met zijn schat aan ervaring die hij meebracht als toezichthouder.

Arno Goessen (links), directeur CZMN, neemt afscheid van Cor Louwerse, RvT

Met Leo Robbemond haalt de CZMN een ervaren bestuurslid als voorzitter binnen. Voor de Raad van Toezicht is Gertrud Blauwhof voorgesteld aan de leden. Zij heeft zowel professioneel als persoonlijk veel affiniteit met zorg. Zij heeft in het verleden o.a. organisaties ondersteund bij strategiebepaling. Momenteel is ze betrokken bij een uitvoerige achtergrondstudie van de Zorg in algemene zin en de VVT-sector in het bijzonder.

Leo Robbemond en Gertrud Blauwhof zijn door de leden unaniem gekozen.

De CZMN bedankt Robert Ketelaar en Cor Louwerse voor hun inzet voor de coöperatie. Zij verwelkomt Leo Robbemond en Gertrud Blauwhof in hun nieuwe functie.

Home Instead sluit zich aan bij de CZMN

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Froukje Zwaga is de nieuwe Home Instead Thuisservice vestiging in de regio Noord en Midden Veluwe gestart. Zij heeft zich aangesloten bij de CZMN.
Home Instead biedt niet medische thuisservice voor senioren zodat zij langer, veilig en vitaal thuis kunnen blijven wonen. De thuisservices richten zich op begeleiding, persoonlijke verzorging en diensten in en om het huis.

Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland zoekt nieuw lid.

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Door het vertrek van een van de drie leden van de Raad van Toezicht (RvT) van de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland(CZMN) zijn we op zoek naar een nieuw lid raad van toezicht. Leden van de Raad van Toezicht zijn, naast commissiewerk, beschikbaar voor ca. drie tot vier RvT-vergaderingen per jaar alsmede twee algemene ledenvergaderingen.
Voor de volledige vacaturetekst zie: Vacature Raad van Toezicht

CZMN groeit naar 25 leden

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments
Vanaf 1 juni 2019 kunnen we ons 25e lid begroeten. Het is Alleen Samen Verder van Cynthia Beerepoot.
Alleen samen verder is een praktijk gespecialiseerd in echtscheidingsproblematiek. Wanneer er steeds terugkerende conflicten zijn in een relatie of wanneer de echtscheiding zeer problematisch verloopt, dan is het tijd om op een andere manier in gesprek te gaan met elkaar.