Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland

Speltherapie Jonna en A tot Z begeleiding aangesloten bij de CZMN

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments
Annelies van der Stoel van Speltherapie Jonna uit Hierden heeft zich aangesloten bij de CZMN. Speltherapie Jonna biedt een vorm van begeleiding, speciaal voor kinderen die te maken hebben met emotionele problematiek. Voor een kind is het vaak moeilijk om over gevoelens en gedachten te praten; hoe druk je in woorden uit wat je van binnen voelt of wat je denkt?
 
A tot Z begeleiding is van Mandy Boere en Gerdien van de Schootbrugge. A tot Z begeleiding is er voor (jong) volwassenen die er zelf even niet meer uitkomen en bieden ondersteuning op verschillende leefgebieden. Het doel van de ondersteuning en begeleiding is toewerken naar een zo zelfstandig mogelijk en zinvol bestaan.

S-Zorgt uit Zwolle is lid geworden van de CZMN.

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments
S-Zorgt is gevestigd in Zwolle en biedt dagbesteding en begeleiding aan mensen met een migratie-achtergrond. Alle medewerkers van S-Zorgt zijn twee-talig en spraken o.a. Indonesisch, Arabisch, Tuks, Koerdisch, Marrokaans.
De kracht van S-Zorgt is de kennis en ervaring met de diverse culturen en daarmee in staat op een adequate wijze zorg in te zetten.

Praktijk de Eigen Wijze lid van de CZMN.

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Praktijk de Eigen Wijze heeft zich aangesloten bij de CZMN. Brenda Schut is een zeer ervaren professional die zich richt op WMO en Jeugdzorg. Praktijk de Eigen Wijze biedt systemische ondersteuning voor jeugd, gezinnen, individuen en relatie paren. Deze systeem therapeutische ondersteuning wordt ingezet middels gesprekken en kan worden ondersteunt door tafelopstellingen (familie opstellingen)

Kommak heeft het lidmaatschap beëindigd.

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments
De stichting Kommak heeft onder de naam Nedahuis/Kommak een eigen aanbesteding gedaan bij de gemeenten in de RNV+Zeewolde. Zij zijn gecontracteerd en daarmee is de grond die deze organisatie had om lid te zijn van de CZMN weggevallen. Daarop is in overleg besloten het lidmaatschap met ingang 18 juni te beëindigen.
Wij danken Kommak voor de samenwerking en wensen hen veel succes.

CZMN AVG gereed

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Deze verordening regelt de privacy van personen op alle gebied, zo ook voor de CZMN die noodzakelijkerwijs persoonsgegevens moet registreren. De coöperatie heeft de AVG vóór 25 mei 2018 verwerkt in haar werkwijze. Gevoelige persoonsgegevens worden op een veilige manier gedeeld en er zijn overeenkomsten met de leden gemaakt waarin de afspraken zijn vastgelegd over het registreren van persoonsgegevens. Alle inwoners die diensten ontvangen van de CZMN zijn geïnformeerd over de registratie van hun gegevens en hun rechten.