Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland

Nieuw bestuurslid en lid RvT

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments
Op dinsdag 7 november 2017 heeft de ledenvergadering Leo Robbemond van Autisme Spiegel gekozen in het bestuur.
Leo volgt Wim Hamer op als penningmeester.
Ook hebben de leden Cathy van Dooren gekozen als lid van de Raad van Toezicht. Zij vervult hiermee de vacature van secretaris.
Beide personen zijn unaniem gekozen.
Op vrijdag 8 december 2017 zijn zij formeel ingeschreven op hun functie bij de KvK.

Coöperatie aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.

Posted by | Nieuwsberichten Zorgaanbieders Midden Nederland | No Comments
Elke zorgonderneming moet met ingang van 1 januari 2017 voldoen aan de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ) Een van de eisen is dat een zorgverlener een geschillencommissie moet instellen of zich moet aansluiten bij een geschillencommissie.
De coöperatie heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met ‘De Geschillencommissie Zorg’ https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/zorginstellingen/. Hiermee voldoet de coöperatie aan de eisen die worden gesteld in de WKKGZ.