De Trompetboom

Contact gegevens

De Trompetboom
Dennenlaan 37
3843 BW Harderwijk
tel. 06 – 28 58 41 20
De Trompetboom

De Trompetboom is de praktijk voor spel– en muziektherapie van Marieke Franken in Harderwijk en omgeving. Daarnaast bieden wij ook spelbegeleiding, muziek op maat en spelend muziek maken.

Onze visie is dat binnen de therapie en begeleiding de eigen ontwikkeling centraal staat. Wij volgen het kind, waardoor het zichzelf kan zijn en zich kan laten zien. Presteren hoeft niet, maar er wordt aangesloten bij de ontwikkeling en behoeftes. In onze missie staat het vertrouwen op eigen kracht voorop, zodat het kind tot ontplooiing kan komen.

Naast muziek- en speltherapie bieden wij muziek op maat en spelbegeleiding voor kinderen van 0-12 jaar met en zonder verstandelijke beperking. Ook voor volwassenen met een verstandelijke beperking zijn er mogelijkheden.

Wanneer u meer informatie wenst of eerst wil informeren wat wij voor u of uw kind kunnen betekenen, neem dan gerust contact op via het contactformulier. U kunt hier onze folder ook alvast inzien.

De Trompetboom biedt

Speltherapie
Speltherapie is een vorm van psychotherapie ontwikkeld voor kinderen, om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen en problemen van persoonlijke aard op te lossen. Een stagnatie in de ontwikkeling van het kind kan komen door een traumatische ervaring, sociale en/of emotionele problemen. Het spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.
Spel biedt kinderen een veilige manier om uit te proberen hoe de wereld in elkaar steekt en hoe zij daar het beste mee kunnen omgaan. In het spel kunnen kinderen ook laten zien wat hen overweldigt of overkomt. Zo kunnen ze conflicten in relatie met zichzelf en anderen uitspelen. Spel vervult daarom een belangrijke rol in de persoonlijkheidsontwikkeling en zelfontplooiing van kinderen.

Muziektherapie
Muziektherapie is een non-verbale therapievorm waarbij muziek het middel is om mensen te helpen met problemen op sociaal, emotioneel, cognitief, lichamelijk, sensorisch of gedragsmatig gebied.
Muziek heeft invloed op mensen. Het kan herinneringen oproepen, blij maken, in beweging zetten, ontspannen, aanraken, ontroeren, communicatie en ontwikkeling op gang brengen, etc. Binnen muziektherapie wordt deze invloed van muziek gebruikt om een verandering in gedrag, gevoel en/of emotie in gang te zetten.

Spelbegeleiding
Spelen is voor de meeste kinderen iets wat ze van nature doen, gewoon omdat het leuk is. Dat is maar goed ook, want spel biedt hen een veilige context om zich zo goed mogelijk te ontplooien.
Voor kinderen die een emotionele, sociale, zintuiglijke, motorische of andere achterstand in hun ontwikkeling hebben opgelopen, is spelen echter niet vanzelfsprekend. Spelbegeleiding is een vorm van hulpverlening aan kinderen, waar aandacht wordt besteed aan het leren spelen, zodat kinderen zich met hun beperkingen en mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. Het kind leert onder begeleiding van de spelbegeleidster zijn of haar mogelijkheden en spelvaardigheden uit te breiden, te verbreden en/of te verdiepen. Het spelplezier staat hierbij voorop.

Spelend muziek maken
Muziek voor kinderen van 0-4 jaar samen met hun ouder/verzorger. Samen op ontdekking in de wereld van de muziek. Spelenderwijs wordt muziek, in kleine groepjes, op verschillende manieren aangeboden. Samen zingen, dansen, bewegen en muziek maken. Muziek is van invloed op de ontwikkeling van het kind. Alle ontwikkelingsgebieden worden aangesproken. Daarnaast is het een leuke belevingsactiviteit om samen met je kind te doen.

Muzieklessen op maat
Voor kinderen met een verstandelijke beperking is de normale manier van muziek niet vanzelfsprekend. Kinderen hebben de juiste ondersteuning nodig om het spelen van muziek eigen te maken. Muziek spreekt deze kinderen vaak aan, maar de mogelijkheden om dit te uiten en verder te ontwikkelen is beperkt. Samen met het kind zoeken naar zijn mogelijkheden biedt kansen voor ontwikkeling. Muziek(lessen) wordt op maat aangeboden.
E-mail of bezoek onze website door op de desbetreffende icoon te klikken.