De Bemoediging

Contact gegevens

Stichting De Bemoediging
Jean Monnetpark 23
7336 BA, Apeldoorn
tel. 085-2007345
Stichting De Bemoediging

Op 15 juli 2020 is stichting de Bemoediging opgericht door John van Ommen en Arjan Baan. Wij zijn er om mensen te helpen en te ondersteunen die het moeilijk hebben. Dit doen wij met professionele zorg en begeleiding om deze mensen een eerlijke kans te bieden op een menswaardig bestaan. Hierin geloven wij in Gods aanwezigheid en Zijn bescherming.
Alle mensen zijn welkom
Alle mensen met een hulpvraag zijn welkom bij stichting de Bemoediging. Hierbij maakt het niet uit welke godsdienst of levensovertuiging u heeft. U bent dan ook vrij om aan te geven of u zingevingsvragen, christelijke overtuigingen en belevingen mee wilt nemen in uw hulpvraag.

Wij zijn gestart met het in kaart brengen van het huidige aanbod van hulpverleningsinstanties binnen de gemeente Apeldoorn (zorglandschap). We gaan verbinding met hen zoeken en met de plaatselijke kerken omdat we graag met hen samenwerken ten behoeve van mensen met een hulpvraag. Wij willen graag een bijdrage leveren om mensen weer verder te helpen op weg naar een eerlijke kans op een menswaardig bestaan.
Door het lidmaatschap van de CZMN gaan we ons ook richten op bijvoorbeeld de gemeenten in de regio Noord-Veluwe

Onze ambitie is om mee te doen in de (ambulante) hulpverlening via de Wmo en ons steentje bij te dragen waar nodig in Apeldoorn en omliggende gemeenten. We willen laten zien dat we voor een betrouwbare partner zijn voor de gemeente Apeldoorn en de huidige zorgaanbieders in de regio. Daarnaast heeft de Bemoediging als doel om in 2021 een inloophuis te faciliteren waar mensen terecht kunnen voor Ontmoeting (koffie, thee en activiteiten) en hulpvragen.

De doelgroep van onze stichting

Onze doelgroep is breed, in de zin van man, vrouw, (jong)volwassen tot ouderen die behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning op een van de zeven levensgebieden. De leeftijd en achtergrond zijn divers. Hier maken wij geen onderscheid in. Vanuit onze achtergrond en ervaring hebben we extra expertise in huis betreft problematiek rond (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking met eventueel een bijkomende stoornis zoals autisme of adhd. Ook willen wij begeleiding bieden aan alleenstaande mannen (met ASS) die zich eenzaam voelen en die het moeilijk vinden om een eigen sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden.


Stichting de Bemoediging voor uw zorg
E-mail of bezoek onze website door op de desbetreffende icoon te klikken.