ZORGONDERNEMERS N – Z

De organisaties die zijn aangesloten bij de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland.

 • Proeverij De Ontmoeting is een uitdagende werkplek in een kleine professionele horecagelegenheid voor mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt.
 • PAWE Praktijk Ambulant Werk Ermelo ondersteunt mensen met ggz-problematiek in hun herstelproces van sociale integratie en participatie.
 • Praktijk de Eigen Wijze biedt systemische ondersteuning voor jeugd, gezinnen, individuen en relatie paren
 • Psychosociale Hulpverlening Angelika van den Berg biedt therapeutische hulp daar waar kinderen, jongeren en volwassenen ‘vastlopen’ in hun ontwikkeling.
 • Puur Persoonlijk ondersteunt mensen die kwetsbaar zijn op het gebied van ouderschap, wonen en arbeid. Wij zijn een zorgservicebureau. Samenwerken, dat is wat wij doen. Wij werken met jou samen, maar ook met de mensen die belangrijk voor jou zijn.
 • SMART Dagbesteding begeleidt jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek in het buitengebied van Ermelo.
 • Social Unity (informatie wordt nog aangevuld).
 • Speltherapie Jonna biedt een vorm van begeleiding, speciaal voor kinderen die te maken hebben met emotionele problematiek.
 • Stal van Zundert, zorgboerderij biedt zorg en ondersteuning aan op hun zorgboerderij in Ermelo.
 • SternZorg biedt groene dagbesteding en sociale activering aan diverse doelgroepen (ouderen met lichte dementie, mensen met een beperking, werkzoekenden) in het buitengebied van Zeewolde.
 • S-zorgt biedt begeleiding en ondersteuning aan zorgbehoevenden bij langdurige ziekte, een beperking of ouderdom.
 • De Trompetboom De Trompetboom is de praktijk voor spel– en muziektherapie van Marieke Franken en Nanda Schouten in Harderwijk en omgeving. Daarnaast bieden wij ook spelbegeleiding, muziek op maat en spelend muziek maken.
 • Ubuntu Safehouses biedt ambulante begeleiding bij cliënten thuis en betrekt daarbij het systeem van de cliënt. De begeleiding richt zich op het motiveren voor een (vervolg)behandeling, vinden van vrijwilligerswerk etc.
 • Venta Veluwe staat klaar voor vrouwen met een psychische kwetsbaarheid zoals (complexe) PTSS, (borderline) persoonlijkheidsproblematiek of een autismespectrumstoornis, die een onderbreking nodig hebben van hun huidige situatie.
 • Werk aan de Winkel biedt dagbesteding ( werkplaats, lunchroom) aan de rand van Putten op christelijke grondslag.
 • Zorgburo Jager biedt psychosociale hulp aan mensen die zijn vastgelopen in het leven
 • Zorglandgoed Groot Spriel biedt dagbesteding en begeleiding aan mensen met een (beginnende) vorm van dementie en aan mensen met eenzaamheidsproblematiek. Op het landgoed bevindt zich tevens een kleinschalige woonzorgvoorziening voor mensen met dementie.
 • Zorg met Kleur biedt intensieve gezinsbegeleiding aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, waarbij sprake is van meervoudige of complexe (gezins)problematiek.
 • Zorgpraktijk Holsappel biedt ambulante begeleiding bij mensen met psychosociale problematiek die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in hun leven. Daarnaast biedt zorgpraktijk Holsappel rouwbegeleiding aan volwassenen en arbeidsmatige dagbesteding binnen de webshops.