PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING ANGELIKA VAN DEN BERG

Contact gegevens

Angelika van den Berg
Praktijkadres: Bovendwarsweg 97
8096 PP Oldebroek
Postadres: Mulligenweg 52
8096 RB Oldebroek
tel. 06-41948374
Psychosociale hulpverlening Angelika van den Berg biedt therapeutische hulp daar waar kinderen, jongeren en volwassenen ‘vastlopen’ in hun ontwikkeling.

We ondersteunen en helpen hen bij vragen, problemen en moeiten die zij kennen, zodat zij verder of juist weer tot bloei kunnen komen. Hierin kijken we naar de mogelijkheden en talenten, en ook naar eventuele beperkingen.

Zowel naar het individu, als ook aan het gezin waar een kind of de jongere opgroeit wordt gekeken, zodat er herstel kan ontstaan binnen het systeem als geheel.
Er wordt hierin samenwerking gezocht met andere aanvullende expertises. De intensieve samenwerking met Hi&Bye is hier een mooi voorbeeld van. Ons gezamenlijk praktijkgebouw, in een mooie bosrijke omgeving, is waar wij samen vanuit werken.

Speltherapie
Waar volwassenen vaak woorden gebruiken om zich te uiten, gebruiken kinderen spel om hun gedachten, gevoelens en wensen te uiten en te verwerken. Eigenlijk kunnen we zeggen dat spel ‘de taal’ van het kind is. Dit wordt gedaan door te werken met spelmateriaal, beelden en creativiteit. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Veiligheid en vertrouwen staan hierin centraal. Speltherapie is een geschikte vorm van therapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Jongeren
Bij jongeren gebruiken wij onder andere creatieve werkvormen en beelden, waarin oplossings- en ervaringsgericht gewerkt wordt. Wanneer ging het goed en hoe kwam dat? Zijn die momenten uit te bouwen en hoe dan? Het geeft inzicht en bewustwording in zichzelf en in de belevings- en gevoelswereld van de jongere. Door deze verkregen inzichten stelt het de jongere in staat om anders te leren kiezen in hun persoonlijke leven. Dit zorgt voor meer ruimte om gevolg te geven aan hun eigen individuele verlangens, passies en talenten. Respect en vertrouwen staan hierin centraal.

Verstandelijke beperking en ASS
Mijn aanvullende kennis en ervaring met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en ASS neem ik mee als specialisatie in mijn werk.

Levensvisie
Wij werken vanuit een christelijke levensvisie, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van eenieder.
E-mail of bezoek onze website door op het desbetreffende icoon te klikken.