KOMMAK

Contact gegevens

Kommak
Torenstraat 3
3811 LN Amersfoort
tel. 033-4551040
Kommak is een in Amersfoort gevestigde zorginstelling die ambulante hulpverlening biedt aan migranten en vluchtelingen, zowel binnen de jeugdhulpverlening als WMO.

Wij bieden deze hulpverlening in de taal van de cliënt en met kennis van de cultuur van de cliënt. Voor de integratie wordt zo veel mogelijk Nederlands gesproken. Echter kunnen belangrijke zaken in de eigen taal besproken worden. Daarnaast maakt door de kennis van de cultuur er een brug geslagen kan worden tussen de cliënt en de Nederlandse maatschappij. Door de taal en cultuur te kennen kan er eerder op en afgeschaald worden omdat er passende, bij de cliënt en problematiek passende hulpverlening geboden wordt.
Kommak biedt hulpverlening aan migranten en vluchtelingen van alle leeftijden met onder andere integratie, opvoeding, psychiatrische en/of psychosociale problemen. De hulpverlening is erop gericht om cliënten weer zelfstandig te kunnen laten functioneren door ze bijvoorbeeld te activeren, hun eigen kracht te vergroten, de veiligheid in het gezin te vergroten en opvoedvaardigheden te vergroten. Veelal ontstaat de hulpvraag van de cliënt uit veranderingen in cultuur, sociale verbanden en leefomgeving.
Het zorgaanbod bestaat uit individuele begeleiding binnen WMO en jeugdhulp van praktisch tot specialistisch, opvoedondersteuning, gezinsbegeleiding, begeleiding bij complexe echtscheiding, toe leiden naar ggz omgangsbegeleiding en begeleiding bij integratieproblemen. Door kennis van taal en cultuur is de ervaring dat cliënten die niet naar de GGZ willen, door een andere voor hun meer bekende uitleg, wel open staan. Ook het bespreken van onveiligheid, seksualiteit, en het juist inschatten van wat nodig is is door kennis van taal en cultuur doel reikend.
Kommak kenmerkt zich door een laagdrempelige, out-reachende, oplossingsgerichte en vraaggerichte werkwijze, waarbij cultuur sensitieve zorg voorop staat. Kommak werkt vanuit systeemgerichte hulpverlening, die gebaseerd is op het leefgebied en de zorgvraag van de cliënt in de ruimste zin van het woord.
Kommak werkt doelmatig door het werken met hulpverleningsplannen en veiligheidsplannen en door het inzetten van tools.
Momenteel kunnen wij hulpverlening in 24 talen/dialecten aanbieden.
E-mail of bezoek onze website door op het desbetreffende icoon te klikken.