KERN 5

Contact gegevens

KERN 5
Horsterweg 174
3853 JG Ermelo
tel. 06-10894024
KERN 5 biedt in het fasehuis plek aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die zelf nog onvoldoende vaardigheden hebben om volledig zelfstandig te kunnen leven en nog een stabiele leefomgeving en de veiligheid van een gezin dichtbij nodig hebben om in fases naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid toe te werken.

KERN 5 wil specifiek de overgang van 18- naar 18+ met extra aandacht laten verlopen. Er wordt gestuurd op eigen verantwoordelijkheid (leren) nemen. De jongere krijgt veel ruimte om eigen keuzes te maken en deze keuzes te baseren op het toekomstperspectief. Naast de formele begeleidingsmomenten, leert de jongere vooral doordat we met elkaar dingen ondernemen en hij gecoacht wordt in de dagelijkse dingen. Wij bieden een stabiele en veilige omgeving waarbinnen de jongere zichzelf leert kennen, accepteren en zichzelf leert zijn. De jongere leert omgaan met zijn verleden, kent zijn mogelijkheden en beperkingen en weet dit in te zetten als een kracht richting de toekomst.

Wonen: KERN 5 biedt in de eerste plaats een stabiele en veilige omgeving waar 24/7 vertrouwde gezichten beschikbaar zijn op momenten dat het nodig is.
Begeleiding: De jongere krijgt actief begeleiding aangeboden op praktisch en sociaal emotioneel gebied. In verschillende fases leert de jongere zichzelf beter kennen, zijn kwaliteiten in te zetten en verder te ontwikkelen om zelfredzaam te worden en zelfstandig verder te kunnen. Daarbij wordt gewerkt aan het bouwen, onderhouden en inzetten van een helpend netwerk rondom de jongere.
Behandeling: KERN 5 werkt samen met o.a. GGZ organisaties, psychologen en coaches om de jongere behandeling te bieden wanneer dit nodig is. Door deze samenwerking kan KERN 5 de begeleiding bieden om de behandeling te integreren in het dagelijks leven van de jongere.

De jongere:
- is 16 jaar of ouder en heeft of krijgt een beschikking vanuit de (verlengde) jeugdzorg;
- heeft perspectief op zelfstandig wonen;
kan en wil samenleven met andere jongeren;
- kan reflecteren op zichzelf en heeft leervermogen;
- heeft een dagbesteding in de vorm van opleiding of (vrijwilligers)werk of is bereid deze op korte termijn te realiseren;
- kiest er zelf voor om te wonen bij KERN 5 en is gemotiveerd om te ontwikkelen en te werken aan zijn toekomst;
- gaat een commitment aan met KERN 5 waarin wederzijdse inzet wordt verwacht;
- accepteert de waarden en normen van KERN 5.
E-mail of bezoek onze website door op het desbetreffende icoon te klikken.