LICHTHUIS

Contact gegevens

Lichthuis
Zwolle (we werken ambulant)
tel. Tetje: 06-28642256
tel. Lobke: 06-28636135
Lichthuis praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding

Lichthuis is een kleinschalige en toegankelijke praktijk bestaande uit een orthopedagoog en een maatschappelijk werker/rouwbegeleider.
Vanuit jarenlange ervaring in ziekenhuis en revalidatie bieden wij, Tetje Veldhuis en Lobke Kingma, professionele begeleiding bij verlieservaringen van kinderen met en zonder beperking, het gezinssysteem en volwassenen.
Wij staan voor korte lijnen, denken ook graag praktisch mee en verwijzen door als dat beter is.

We weten vanuit onze werkervaring wat er met mensen gebeurt als het leven anders loopt dan gehoopt en verwacht. We hebben gezien wat de invloed van ziekte en beperking op een mens, een gezinssysteem, kan zijn. Onze visie op rouw is dat ‘stilstaan’ essentieel is en dat ‘verdriet verdriet mag zijn’.
Een belangrijk aspect binnen ons werk is psycho-educatie. We hebben gemerkt hoe belangrijk het is dat mensen snappen wat er speelt en wat hen overkomt en dat ze daar de juiste taal voor aangereikt krijgen. Ook is het helpend om te weten wat ‘normaal’ is en ondanks alles te blijven onderzoeken wat helpend kan zijn. Dit raakt aan het duale rouwproces: ‘de balans vinden tussen verlies en leven’.

In onze praktijk ligt de focus op rouw en verlies in zijn algemeenheid en op het thema “levend verlies” in het bijzonder. De term duidt op de chronische rouw die mensen/gezinnen ervaren als een ouder of een kind een ernstige ziekte of beperking heeft. Ook begeleiden wij gezinnen wanneer zij te horen hebben gekregen dat een gezinslid onbehandelbaar ziek is.

Lobke Kingma ziet veelal de kinderen/jongeren voor begeleiding en/of behandeling. Lobke is tevens ACT therapeut en EMDR therapeut.

Tetje Veldhuis begeleidt de ouders en volwassenen.

Gesprekken met het hele gezin zijn onderdeel van onze werkwijze. We zijn ervan overtuigd dat gezamenlijkheid en korte lijnen in aanpak en begeleiding gezinnen het meeste brengt. Afstemming met andere hulpverleners en/of instanties maakt onderdeel uit van visie en werkzaamheden.

We onderscheiden ons van reguliere rouwpraktijken door onze samenwerking en de unieke complementaire combinatie qua opleiding, kennis en kunde.
E-mail of bezoek onze website door op het desbetreffende icoon te klikken.