DARNA CARE

Contact gegevens

Darna Care
Vlijtseweg 17-2
7317 AC Apeldoorn
tel. 085-0607242
Ambulante hulpverlening bij Darna Care

Wij bieden zorg aan mensen van 14 jaar en ouder.
Mensen in een kwetsbare situatie, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking, verslavingsproblemen, problemen met huisvesting, schulden en/of lange tijd geen inkomen. Deze mensen willen wij activeren en ondersteunen om uiteindelijk de regie over hun eigen leven terug te krijgen. Met onze ondersteuning kunnen onze zorgvragers actief en zelfredzaam participeren aan de maatschappij.
In onze dienstverlening staat de vraag van de zorgvrager centraal. Wij handelen vanuit het belang van de zorgvrager. Wij richten ons op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Samen met de zorgvrager worden de mogelijkheden van het netwerk bekeken en indien mogelijk, benut. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van onze zorgvragers vormen de spil van ons bestaan.
Wij bieden cultuur sensitieve zorg. In onze multiculturele samenleving bieden wij maatwerk en realiseren wij op deze manier laagdrempeligheid binnen onze hulpverlening.
Centraal in onze visie staat: het welbevinden van kwetsbare mensen (niet hun ziekte of gebrek), uitgaan van hun eigen kracht en wil, daar waar zij zich thuis voelen (vaak thuis of in hun eigen buurt), met steun van naasten en uiteindelijke zelfontplooiing. Iedereen heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en een zinvolle dagbesteding. Wij zoeken de verbinding met organisaties die net als wij streven naar wonen, werken en meedoen.

Onze medewerkers spreken Turks, Tigrini (Eritrea), Klassiek Arabisch, Marokkaans Arabisch, Marokkaans Berbers, Koerdisch, Farsi, Somalisch, Spaans, Engels, Italiaans.
E-mail of bezoek onze website door op het desbetreffende icoon te klikken.