HI & BYE

Contactgegevens

Hi & Bye
Het Boshuis
Bovendwarsweg 103b
Oldebroek
tel. 06-42048228
Hi & Bye is een praktijk voor speltherapie en gezinsbegeleiding die passende hulp wil bieden als een kind vast lijkt te lopen en de ontwikkeling van het kind stagneert.
We lopen graag een tijdje met hen en hun opvoeders mee, om te helpen, te luisteren en samen stappen te zetten, naar oplossingen toe. We willen hierin samenwerken met de mensen om hen heen. Het kind leert om zelf stappen te zetten en autonome keuzes te maken waardoor hij/zij mogelijkheden heeft om (weer) verbinding te kunnen maken. De opvoeders en het kind werken hierin samen. Als de hulpvraag is uitgewerkt wordt er afscheid genomen, met het volste vertrouwen dat het kind en de opvoeders het zelf weer kunnen.

Voor kinderen is het vaak moeilijk om te praten over ingewikkelde dingen die ze meemaken of waar ze mee zitten. De meeste kinderen houden van spelen. Het spel is onbewust hun manier om gevoelens te uiten en ervaringen te verwerken. Door speltherapie kan het kind ontspannen, andere vormen van gedrag uit proberen en op een speelse manier nieuwe inzichten opdoen die helpen om te gaan met ingewikkelde situaties.
Het kind speelt thema’s uit die voor hem belangrijk zijn. Daarom zijn het faciliteren van spel en het samen spelen belangrijke kenmerken voor speltherapie. Speltherapie is een geschikte vorm van therapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
Bij jongeren gebruiken wij onder andere creatieve werkvormen en beelden, waarin oplossings- en ervaringsgericht gewerkt wordt.
Als het kind of de jongere een probleem ervaart is dat ook een probleem voor de ouders/opvoeders. Het kan ook zijn dat de opvoeders een probleem ervaren met hun kind, waardoor het ook een probleem wordt voor het kind. Iedereen in het gezin is belangrijk. Het doel van de begeleiding is dat het gezin weer samen verder kan, met iedereen daarin zijn of haar eigen plek.
Mirjam Korevaar is speltherapeut en pedagoog. Vanuit het Boshuis in Oldebroek werkt zij samen met andere therapeuten met aanvullende expertises, zoals Psychosociale hulpverlening Angelika van den Berg, Praktijk Curso (Jongerencoach), Bokscoaching, In de Praktijk (Systeemtherapie) en Shape Your World (Mediation).

We werken vanuit een christelijke levensvisie, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van eenieder.
E-mail of bezoek onze website door op het desbetreffende icoon te klikken.