KLACHTENREGELING

Alle aangesloten zorgondernemers doen hun uiterste best de juiste zorg van goede kwaliteit te bieden. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht heeft.

U kunt op verschillende manieren uw klacht kenbaar maken. Allereerst adviseren wij u de klacht te bespreken met degene waarop de klacht betrekking heeft. Vindt u dat moeilijk of heeft dit gesprek geen resultaat opgeleverd? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon (CVP). De CVP helpt om de klacht te bespreken met uw begeleider of zorgaanbieder. Mocht dit geen resultaat hebben, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Klachtencommissie.

De CVP is onafhankelijk en heeft geen dienstverband met de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland of één van de aangesloten zorgondernemers. De CVP kan u helpen met het oplossen of indienen van een klacht. Veelal probeert de CVP de klacht, als u daarmee instemt, samen met u bespreekbaar te maken met de veroorzaker(s). Ook kan de CVP in voorkomend geval u helpen met het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

De klachtencommissie is een door de coöperatie benoemde onafhankelijke commissie die de klacht gaat onderzoeken, beoordelen en hierover een uitspraak doet. De klachtencommissie van de coöperatie bestaat uit vier leden.

Is er na deze stappen geen bevredigende oplossing gevonden dan kan de Geschillencommissie Zorg worden ingeschakeld. Deze beoordeelt eerst of de klacht c.q. het geschil zaak is voor de Geschillencommissie. Is dat het geval, dan al deze in behandeling worden genomen. De voorwaarde is dat de klacht ook al in behandeling is geweest bij de klachtencommissie van de CZMN en er geen resultaat is bereikt.

Documenten:

Direct per mail een klacht indienen? Dat kan via klachtencommissie.