INCIDENTEN EN KLACHTENREGELING

Alle aangesloten zorgondernemers doen hun uiterste best de juiste zorg van goede kwaliteit te bieden. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht heeft.

U kunt op verschillende manieren uw klacht kenbaar maken. Allereerst adviseren wij u de klacht te bespreken met degene waarop de klacht betrekking heeft. Vindt u dat moeilijk of heeft dit gesprek geen resultaat opgeleverd? Dan kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris. De Klachtenfunctionaris helpt om de klacht te bespreken met uw begeleider of zorgaanbieder. Mocht dit geen resultaat hebben, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Klachtencommissie.

De Klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft geen dienstverband met de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland of één van de aangesloten zorgondernemers. De Klachtenfunctionaris kan u helpen met het oplossen of indienen van een klacht. Veelal probeert de Klachtenfunctionaris de klacht, als u daarmee instemt, samen met u bespreekbaar te maken met de veroorzaker(s). Ook kan de Klachtenfunctionaris in voorkomend geval u helpen met het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

De klachtencommissie is een door de coöperatie benoemde onafhankelijke commissie die de klacht gaat onderzoeken, beoordelen en hierover een uitspraak doet. De klachtencommissie van de coöperatie bestaat uit 3 leden. De klachtencommissie behandelt klachten die de Klachtenfunctionaris heeft doorgegeven.

Is er na deze stappen geen bevredigende oplossing gevonden dan kan de Geschillencommissie Zorg worden ingeschakeld. Deze beoordelen eerst of de klacht c.q. geschil zaak is voor de Geschillencommissie. Is dat het geval dan zullen ze deze in behandeling nemen. De voorwaarde is dat de klacht ook al in behandeling is geweest en geen resultaat is bereikt.

Documenten:

Direct per mail een klacht indienen? Dat kan via klachtencommissie.