INFORMATIE OVER DE CZMN

Algemene informatie
De Coöperatie Zorgaanbieders Noord Veluwe en Zeewolde U.A. is opgericht in 2014 door vijf kleine zelfstandige aanbieders van dagbesteding en begeleiding. Dit coöperatief samenwerkingsverband is ingegeven door een verschuiving (transformatie) van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en het decentraliseren van de Jeugdzorg. Onder leiding van een bestuur en een directeur werden door samen te werken doelen bereikt die ieder lid zelfstandig niet of minder goed zou kunnen realiseren. Gezien het groter wordende werkgebied van de coöperatie, is in 2016 onder de naam Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A. (CZMN) een nieuwe fase ingegaan. Er werd statutair voldaan aan de Governancecode Zorg, een Raad van Toezicht werd benoemd, een Wtzi-erkenning verkregen, er werd voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de CZMN werd ISO 9001 2015 Zorg gecertificeerd.
Anno juni 2022 is de CZMN gegroeid naar 37 leden en worden in het werkgebied, dat zich uitstrekt van Smallingerland tot Barneveld en van Zeewolde tot Apeldoorn in 23 gemeenten aan circa 385 cliënten Wmo-zorg en aan 162 cliënten Jeugdzorg geboden.
De Algemene Ledenvergadering van de CZMN heeft in haar vergadering van 15 april 2020 het Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2024 “Samen op weg naar een robuuste toekomst” vastgesteld. Dit meerjarenbeleidsplan geeft de leden, de directeur, het bestuur en de raad van toezicht een document waarmee de komende jaren wordt gewerkt aan de doelen die de coöperatie zich stelt. De leden maken in gezamenlijkheid de juiste strategische keuzes, waardoor een robuuste en toekomstbestendige coöperatie ontstaat. Lees hier ons meerjarenbeleidsplan 2020-2024.

Missie – Waar staan we voor

De Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN) verbindt de kleinschaligheid van zelfstandige zorgorganisaties met de voor gemeentelijke overheden en zorgkantoren zo belangrijke grootschaligheid. Met de decentralisatie van zorgtaken van het Rijk en provincies naar gemeenten hebben deze een uitgelezen kans om contracten aan te gaan met ook andere dan de traditionele grote zorgaanbieders. De CZMN vindt dat de manier van werken die kleinschalige zorgondernemers bieden – dichtbij (voor zowel de cliënt als de opdrachtgever), de cliënt centraal en resultaatgericht – heel goed aansluit bij de Wmo, de Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg . De coöperatie faciliteert en ontzorgt de leden, waardoor zij doelen bereiken, die ze ieder voor zich niet of minder goed kunnen bereiken.

Visie – Waar gaan we voor

Kleinschalig georganiseerde zorg dichtbij de cliënt is de ideale vorm van zorg, waarbij wij:

 • een coöperatief gedachtegoed uitdragen van: samen zijn we sterker
 • ondernemersgeest en kennis binnen de organisatie gebruiken voor het benutten van kansen in de markt;
 • leden ondersteunen opdat zij zich kunnen richten op het bieden van hoogwaardige en continuïteit van zorg en welzijn aan cliënten;
 • op een doelmatige en doeltreffende wijze invulling geven aan kwaliteit- en deskundigheidsbevordering alsook samenwerking in de breedste zin van het woord, afgestemd op vragen en eisen vanuit de markt en de behoeften van onze leden;
 • de coöperatie en de leden positioneren en op de kaart zetten bij relevante stakeholders als gemeenten en zorgkantoren. Dit met als doel overeenkomsten te sluiten die optimaal aansluiten bij het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van onze leden.

Kernwaarden

Als kernwaarden hanteren wij: Verbinding, Betrouwbaar, Ontzorgen en Robuust

 • Verbinding: zowel tussen opdrachtgevers en de coöperatie, tussen de coöperatie en de leden als tussen de leden onderling;
 • Betrouwbaar: we zijn professioneel omdat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen;
 • Ontzorgen: onze leden moeten zich kunnen richten op hun corebusiness: kwaliteit van zorg bieden aan hun cliënten;
 • Robuust: we waarborgen continuïteit en kwaliteit van zorg en welzijn aan cliënten.

Verzorgingsgebied

Het directe verzorgingsgebied van de CZMN bestaat uit de gemeenten/regio’s:

 • Noord Veluwe (ISNV/MIZ): Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Zeewolde voor Wmo en Jeugdzorg
 • Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe: Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Hattem, Lochem, Voorst en Zutphen voor Wmo en Jeugdzorg
 • Nijkerk: Wmo
 • Kampen: Wmo
 • Dronten: Wmo en Jeugdzorg (m.i.v. januari 2023)

Daarnaast heeft de CZMN ook contracten met:

 • Regio Amersfoort: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg voor Wmo en Jeugdzorg
 • Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle
 • Jeugdhulpregio FoodValley: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal
 • Gemeenten Barneveld, Kampen, Nijkerk, Smallingerland, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland voor Wmo