INFORMATIE

Algemeen
De Coöperatie Zorgaanbieders is op 19 juni 2014 opgericht door 5 zorgaanbieders die op initiatief van Arno Goessen hun krachten hebben gebundeld en de keuze hebben gemaakt voor de coöperatie als rechtspersoon. Deze keuze is ingegeven door het kenmerk van een coöperatie, waarbij de eigen identiteit van de organisaties overeind blijft, deze haar zelfstandigheid behoudt en volledige inspraak heeft in het reilen en zeilen van de coöperatie.

De Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland u.a. is conform de NEN-EN-9001 2015 Zorg gecertificeerd.

De leden bepalen het beleid van de coöperatie.

Visie
Kleinschalig georganiseerde zorg dichtbij de zorgvrager is de ideale vorm van zorg. Door samen met de burger te kijken naar de beste manier om deze de zorg te bieden, willen wij het beste resultaat bereiken. Als coöperatie bieden wij de zorgvrager de zo belangrijke kleinschaligheid, terwijl we voor de overheden en zorgverzekeraars de gewenste grootschaligheid realiseren. Door een organisatie te zijn met korte lijnen naar de leden kunnen we de zorgvrager en de zorgprofessional snel met elkaar in verbinding brengen om optimaal gebruik te kunnen maken van de kwaliteit die de kleinschaligheid met zich meebrengt.

Missie
Als coöperatie staan wij letterlijk midden in de samenleving. De hulpvraag van de burger staat centraal en in onze missie is deze optimaal in te vullen. Dit vertaalt zich op termijn in het ontwikkelen van vraag gestuurde projecten. Samen zijn de leden van alle markten thuis en kunnen we aan elke hulpvraag tegemoet komen. Tevens willen wij samenwerken met welzijnsorganisatie en aanvullende diensten te verlenen aan organisaties die zich bezighouden met intramurale zorg

Leden
Lid van de coöperatie kunnen alle zorgondernemers zijn die in midden Nederland hun diensten aanbieden. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden deel lid te worden. Een stichting, V.O.F., ZZP-er volgens de belastingdienst (urencriterium 1225 uren, zelfstandigen aftrek etc.), B.V., coöperatie etc. komt niet in aanmerking voor een deellidmaatschap.

Zelfstandige zorgondernemers die volgens de criteria van de belastingdienst niet als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt, kunnen deel lid worden van de coöperatie. Een deel lid komt in aanmerking voor een korting op het lidmaatschap en de overige kosten.

Diensten
Elk lid is verplicht een aantal diensten af te nemen. Verder is ieder lid vrij om diensten die de coöperatie biedt al dan niet af te nemen.

De coöperatie biedt voor de leden de volgende diensten:

 Verplicht:

  • Facturatie naar opdrachtgever
  • Interface CAK
  • Verantwoording/monitoring naar de opdrachtgever

Vrij:

  • Klachtenregeling conform de Wet Klachtrecht Cliënten in de zorg.
  • Cliëntvertrouwenspersoon
  • Bemiddeling en ondersteuning voor certificering