KLACHTENCOMMISSIE

De klachtencommissie bestaat uit vier personen en is als volgt samengesteld:

  • Mevrouw M. Scheuer
  • Mevrouw C. Mosterd
  • Mevrouw T. Omta (secretaris)
  • Mevr. R. Mollema (voorzitter)

De commissie is bereikbaar:

Per brief in een gesloten envelop met daarop “Klachtencommissie Vertrouwelijk” te sturen aan:

Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland
t.a.v. klachtencommissie
Postbus 277
3850 AG Ermelo

De coöperatie draagt er zorg voor dat de brief bij de klachtencommissie wordt bezorgd.

Per e-mail, door uw contactgegevens en bereikbaarheid te sturen naar: klachtencommissie
Dit bericht wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de contactpersoon van de klachtencommissie.

Voor de behandeling van de klachten worden geen kosten in rekening gebracht, noch bij de klager, noch bij de aangeklaagde.