KLACHTENFUNCTIONARIS/CLIËNTVERTROUWENSPERSOON

De heer Johan Pap is bereid gevonden om de functie van Klachtenfunctionaris/Cliëntvertrouwenspersoon te vervullen.

Johan Pap heeft een ruime ervaring als vertrouwenspersoon bij ’s Heeren Loo. Hij is volledig opgeleid en volgt steeds bijscholingen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen bij het behandelen van klachten van cliënten, deelnemers, maar ook van personeelsleden.

De Klachtenfunctionaris/Cliëntvertrouwenspersoon (KCP) is een bemiddelaar die niet in dienst is van de coöperatie. De coöperatie heeft één KCP. Bij hem kunt u uw klacht persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail indienen. U kunt uw vraag om hulp van de cliëntvertrouwenspersoon ook afgeven bij de coöperatie.
Johan Pap is als volgt bereikbaar:
Telefonisch: 06-29366057

Per e-mail door uw contactgegevens en bereikbaarheid te sturen naar KCP Dit bericht wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de Klachtenfunctionaris/Cliëntvertrouwenspersoon.

Per brief in een gesloten envelop met daarop ‘Vertrouwelijk KCP’ sturen aan:

Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland
t.a.v. KCP
Postbus 277
3851 AG Ermelo
De brief wordt dan onmiddellijk doorgestuurd naar de KCP.