KLACHTENFUNCTIONARIS/CLIËNTVERTROUWENSPERSOON

Johan PapJohan Pap is voor de coöperatie de Klachtenfunctionaris/Cliëntvertrouwenspersoon. Hij heeft een ruime ervaring als vertrouwenspersoon bij ’s Heeren Loo. Hij is volledig opgeleid en volgt steeds bijscholingen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen bij het behandelen van klachten van cliënten, deelnemers, maar ook van personeelsleden.

De Klachtenfunctionaris/Cliëntvertrouwenspersoon (KCP) is een bemiddelaar die niet in dienst is van de coöperatie. De coöperatie heeft één KCP. Bij hem kunt u uw klacht persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail indienen. U kunt uw vraag om hulp van de cliëntvertrouwenspersoon ook afgeven bij de coöperatie.
Johan Pap is als volgt bereikbaar:
E-mailadres: KCP Dit bericht wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de Klachtenfunctionaris/Cliëntvertrouwenspersoon.

Per brief in een gesloten envelop met daarop ‘Vertrouwelijk KCP’ sturen aan:

Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland
t.a.v. KCP
Postbus 277
3851 AG Ermelo
De brief wordt dan onmiddellijk doorgestuurd naar de KCP.