ZORGONDERNEMERS A – M

De organisaties die zijn aangesloten bij de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland.

 • Alleen Samen Verder (Cynthia Beerepoot) Alleen samen verder is een praktijk gespecialiseerd in echtscheidingsproblematiek.
 • AnQer biedt begeleiding thuis aan mensen met o.a. niet-aangeboren hersenletsel, psychische problematiek of licht verstandelijke beperking
 • Autisme Spiegel begeleidt en coacht volwassenen en kinderen met autisme en is gevestigd in Ermelo maar werkt regionaal.
 • De Bemoediging biedt begeleiding aan een brede doelgroep, in de zin van man, vrouw, van (jong)volwassenen tot ouderen die behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning.
 • Bureau Authentès geeft professionele hulp aan kinderen én ouders. Hulp vragen betekent dat je er niet alleen voor staat!
 • Darna Care biedt zorg aan mensen van 14 jaar en ouder. Mensen in een kwetsbare situatie die wij willen activeren en ondersteunen om de regie over hun eigen leven terug te krijgen.
 • De Drijvende Ambachtsschool biedt jongeren dagbesteding en een aanzet tot een zinvolle levensbesteding. Daarnaast kan er een taakstraf worden uitgevoerd.
 • EenToekomst: Biedt individuele begeleiding en dagbesteding o.a. aan mensen met een GGZ en/of VG achtergrond.
 • Forzsa: Deze stichting is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van ex-verslaafden. De stichting Forzsa is een initiatief van ervaringsdeskundigen.
 • Gezinshuis Emma
 • HerstelVitaal & Buitenvitaal biedt individuele- en groepsbegeleiding aan gericht op het herstellen en verbeteren van de eigen vitaliteit en werkgeluk voor (jong)volwassenen normaal tot hoogbegaafd met psychische kwetsbaarheden & levensproblematiek.
 • Hi & Bye is een praktijk voor speltherapie en gezinsbegeleiding die passende hulp wil bieden als een kind vast lijkt te lopen en de ontwikkeling van het kind stagneert.
 • Hoeve Ruimzicht biedt kleinschalige dagbesteding aan mensen met een (beginnende) vorm van dementie en mensen met geheugen- en eenzaamheids-problematiek. Naast dagbesteding biedt Hoeve Ruimzicht logeeropvang.
 • Interculturele Hulpverlening biedt ambulante hulpverlening aan migranten en vluchtelingen, gespecialiseerd in begeleiding van vluchtelingen met een oorlogsverleden.
 • Kommak is een in Amersfoort gevestigde zorginstelling die ambulante hulpverlening biedt aan migranten en vluchtelingen, zowel binnen de jeugdhulpverlening als WMO.
 • Kompas Zorgverlening ondersteunt op het gebied van wonen, werk en welzijn voor mensen met een (licht) verstandelijke, lichamelijke, psychische of psychiatrische beperking. Kompas zorgverlening is gevestigd in Zwolle en heeft ook de Regio Noord Veluwe als werkgebied.
 • Leonardo da Vinci is een kunstencentrum in Ermelo en biedt creatieve begeleiding aan mensen met een beperking en een artistiek talent.
 • Lichthuis is een kleinschalige en toegankelijke praktijk bestaande uit een orthopedagoog en een maatschappelijk werker/rouwbegeleider. We bieden professionele begeleiding bij verlieservaringen van kinderen met en zonder beperking, het gezinssysteem en volwassenen.
 • MijnWerkplaats is gevestigd op het industrieterrein Veldzicht en biedt dagbesteding en begeleiding in hun werkplaats. De activiteiten zijn gericht op het werken met hout.