Juli 2015 – Harderwijk

kleurlogo

Zorg met Kleur biedt intensieve gezinsbegeleiding aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, waarbij sprake is van meervoudige of complexe (gezins)problematiek.
Kinderen opvoeden is niet eenvoudig, zeker niet als een kind een beperking heeft of achterblijft in de ontwikkeling. En nog moeilijker wordt het als er binnen een gezin een veelheid is aan andere problemen, bijvoorbeeld met de Nederlandse taal, het omgaan met geld, het plannen en voeren van een huishouding, onderlinge communicatie of contacten met vrienden, familie, buurt, werk of school.


Als er veel problemen zijn, weten ouders vaak niet meer waar ze moeten beginnen.
Intensieve gezinsbegeleiding richt zich op de specifieke kennis en vaardigheden die ouders nodig hebben om probleemsituaties (weer) de baas te kunnen.

Zorg Met Kleur biedt begeleiding aan volwassenen met als doel om de vaardigheden en de handelingen gericht op zelfredzaamheid te vergroten.
Het helpen plannen van activiteiten, het helpen regelen van dagelijkse zaken en het helpen nemen van besluiten om de dag door te komen, behoren tot de functie van de begeleiding.  Ook het stimuleren tot en het voorbereiden van gesprekken met instanties behoren tot de functie van de begeleiding.

De adresgegevens van Zorg met kleur:

Nesrin Varna
Meerkoetmeen 26
3844 XP Harderwijk

tel: 0681107331
e-mail: info@zorgmetkleur.nl

www.zorgmetkleur.nl