GESCHILLENCOMMISSIE ZORG

De Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland heeft zich per 1 januari 2017 aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg.

De Geschillencommissie Zorg behandelt conform de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) geschillen die zijn ontstaan binnen de organisatie met deelnemers, cliënten en/of personeelsleden.

De Geschillencommissie Zorg kan alle klachten behandelen tussen de zorgaanbieder en de cliënt, als de zorgaanbieder waarmee er een geschil is, is aangesloten bij deze commissie. De voorwaarde is dat de klacht ook al in behandeling is geweest bij de klachtencommissie van de CZMN en er geen resultaat is bereikt.

Soort klachten
Klachten kunnen gaan over:

  • Meningsverschillen over de verleende zorg en het behandelplan
  • Schade die is ontstaan als gevolg van een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling (letselschade)
  • Tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke bezittingen zoals een bril, sieraden, kleding of schoenen (zaakschade)
  • De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
  • Schending van de privacy.

Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Kosten
Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie


Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: het vragenformulier is hier te vinden.