ATLASHULP

Logo-Atlashulp

Contact gegevens


Dorpsstraat 92
3881 BE Putten
tel. 0341-783860
Atlashulp biedt begeleiding aan iedereen die professionele hulp nodig heeft.

Dit kan algemene begeleiding zijn, zoals hulp bij administratie en ingewikkelde papieren, administratie, het structureren van uw leven of dag, hulp bij dokters- of ziekenhuisbezoek, alles waar u zelf niet uitkomt en hulp of zorg bij nodig heeft.

Ook kan dit gespecialiseerde begeleiding zijn, omdat u vanwege een ziekte of aandoening hulp toegewezen krijgt.

Of begeleiding bij uw werk of toeleiding naar nieuw werk of het vinden van de juiste dagbesteding of begeleiding op school of bij een opleiding.
U kunt ook begeleiding krijgen als hulp nodig heeft om weer onder de mensen te komen, activiteiten te ontwikkelen of samen met anderen iets te ondernemen.

Er zijn heel veel redenen waarom u tijdelijk of langdurig hulp nodig heeft. Het kan zelfs zijn dat we u kortdurend begeleiden om u te helpen en te leren van wie u om u heen hulp kunt krijgen.
E-mail of bezoek onze website door op de desbetreffende icoon te klikken.