Autisme Spiegel

Contact gegevens


Marijkelaan 2
3851 RN Ermelo
tel. 06-46566677 of 06-51759991
Autisme Spiegel is voor iedereen die behoefte heeft aan begeleiding en coaching bij de dagelijkse activiteiten en/of bij persoonlijke problemen die men ondervindt door het hebben van autisme. Mensen uit de omgeving van de persoon met autisme kunnen betrokken worden bij het proces van begeleiding en coaching.

WERKWIJZE

Door onze kennis van autisme en ons grote inlevingsvermogen in het autistisch denken kunnen wij inzicht krijgen in de oorsprong van het gedrag en de afwijkende reacties van iemand met autisme. Wij kunnen mensen met ASS goed begrijpen en begeleiden door verder te kijken dan hun gedrag en oog te hebben voor hun specifieke wijze van denken en informatieverwerking.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en aanpak van de hulpvraag. Iedere persoon is uniek en hij of zij wordt dan ook op een unieke persoonlijke manier benaderd en begeleid. We gebruiken daarbij diverse methodes en interventies.

Wij willen op een persoonlijke manier helpen in de dingen die problemen geven. We kunnen samen gaan ontdekken wat jouw sterke kanten zijn om die verder uit te bouwen en daar gebruik van te maken. Hoe het begeleidingstraject er uit zal zien hangt af van jouw hulpvraag.

Regelmatig zullen we evalueren hoe de coaching en begeleiding verloopt en of deze nog aansluit bij jouw hulpvraag. Indien nodig zullen we de hulpvraag in overleg opnieuw formuleren.

Ook voor mensen die in directe relatie staan tot de persoon met autisme kan Autisme Spiegel hulp bieden. Bijvoorbeeld door het geven van adviezen en uitleg over wat autisme in de praktijk betekent voor de persoon met autisme en zijn of haar omgeving.
E-mail of bezoek onze website door op de desbetreffende icoon te klikken.