VOORDELEN LIDMAATSCHAP VAN DE CZMN

Als antwoord op de vraag van personen of organisaties die overwegen om zich aan te sluiten bij de CZMN volgt hieronder een overzicht van de voordelen die het lidmaatschap van de CZMN met zich meebrengt:

 1. Het belangrijkste voordeel van lid zijn van de CZMN is dat u volledig zelfstandig als ondernemer blijft functioneren. U blijft zelf als ondernemer verantwoordelijk voor uw bedrijfsvoering.
  Bijkomend voordeel is dat u zich kunt bezighouden met uw corebusiness, het leveren van diensten in het kader van de WMO /JZ.
 2. Als lid van de CZMN trekt u samen op met de overige leden in het leveren van diensten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en mogelijk de WLZ
 3. U kunt gebruik maken van de diensten van de CZMN waarvan enkele diensten verplicht zijn zoals:
  • De klachtenregeling
  • Cliëntvertrouwenspersoon
  • Klachtencommissie
  • Geschillencommissie
  • Bemiddeling bij Certificering
  • Het iWMO en iJW berichtenverkeer
  • Facturering (verplicht)
  • Melding CAK (verplicht)
 4. De CZMN is namens u gesprekspartner/aanspreekpunt bij de opdrachtgever.
 5. De CZMN is de contractpartner voor de gemeenten en draagt zorg voor de aanbesteding.
 6. Als u voldoet aan de gestelde eisen kunt u WMO- of JZ-diensten leveren in zorg in natura bij de opdrachtgevers waar de CZMN een overeenkomst mee heeft.
 7. De CZMN geeft richtlijnen uit op het gebied van de verschillende eisen waar u aan moet voldoen zoals:
  • Rechtmatigheid van de geleverde diensten
  • Cliëntparticipatie
  • Meldcode huiselijk geweld
  • Melden incidenten en camaliteiten
  • Integriteit
 8. In het kader van de certificering draagt de CZMN zorg voor de interne audit.

Voor de toelatingseisen tot de CZMN ‘klik hier’.