KOMPAS

Contact gegevens

Kompas
Katwolderweg 25
8041 AC Zwolle
tel. 038-4211333
Over ons

Onze enthousiaste en betrokken medewerkers bieden begeleiding op maat aan mensen van alle leeftijden die – voor korte of langere tijd – niet zelfstandig kunnen wonen, werken en/of leren. Of de oorzaak nu een (licht) psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking is, samen met onze cliënten streven wij ernaar dat zij vanuit hun eigen kracht, wensen en mogelijkheden hun eigen leven zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.


Missie

Kompas biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarin elke cliënt zichzelf mag en kan zijn. Onze medewerkers begeleiden onze cliënten in het vinden en benutten van de eigen kwaliteiten, kracht en talenten. Kompas biedt begeleiding vanuit christelijke normen en waarden. Ook mensen met een andere of geen geloofsovertuiging zijn bij ons van harte welkom.

Visie

Het is onze overtuiging dat ook kwetsbare mensen een plek verdienen in onze maatschappij. Onze begeleiders omschrijven samen met de cliënt doelen om het pad richting de maatschappij te vinden en succesvol te bewandelen. Onze cliënten staan hier niet (meer) alleen voor. Er mogen fouten worden gemaakt, wij zien dat als een onderdeel van het leerproces. Cliënten leren bij ons om mensen (opnieuw) te vertrouwen en zij ervaren hoe prettig het kan zijn om begeleiding te krijgen. Belangrijke waarden in onze begeleiding en manier van werken zijn: respect, vertrouwen en samenwerken. dienstverlening

E-mail of bezoek onze website door op de desbetreffende icoon te klikken.