MijnWerkplaats.

Contact gegevens

MijnWerkplaats
Tolweg 16
3851 SK Ermelo
tel. 06-53847810

MijnWerkplaats


Mijn Werkplaats is niet zomaar een werkplaats. Mijn werkplaats richt zich op mensen die d.m.v. dagbesteding een steun in de rug nodig hebben om een zinvolle invulling te hebben voor het dagelijkse leven. Tevens zijn we er voor iedereen die de grip op zijn of haar leven kwijtgeraakt is. Wij helpen ze de grip op het leven weer terug te vinden door middel van een zinvolle dagbesteding. Wij bieden een sociale en creatieve omgeving met de benodigde begeleiding.

Binnen de mogelijkheden van de deelnemer wordt geleerd met hout te werken en producten te maken. Ieder op zijn/of haar niveau.
Daarnaast zijn wij zijn een leerwerkbedrijf. Hier werken mensen die niet gemakkelijk een werkplek kunnen vinden. Bij Mijn Werkplaats kunnen mensen vanuit een dagelijkse routine vaardigheden aanleren en werkervaring opdoen in een sociale en creatieve omgeving. Het werken met hout is een prachtige manier om de eigen mogelijkheden te ontdekken. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en komt men weer met een positiever beeld in de maatschappij te staan.
E-mail of bezoek onze website door op de desbetreffende icoon te klikken.