S-Zorgt: Totaalzorg voor iedereen..

Contact gegevens

S-Zorgt
Handellaan 327
8031 EM Zwolle
tel. 06-40828425
S-Zorgt: Totaalzorg voor iedereen.


S-Zorgt is in 2013 opgericht door Serdar Pas. Zijn initiatief had ten doel, om zorg te bieden aan voornamelijk Turkse cliënten. Inmiddels is deze dienstverlening uitgebreid voor zorg aan cliënten met een migratie achtergrond. Bij de opstart van S-Zorgt is begonnen met het aanbieden van alleen ambulante begeleiding. Inmiddels is het dienstenpakket uitgebreid met woonbegeleiding, begeleiding aan cliënten met een vluchtelingenstatus, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Daarnaast adviseert S-Zorgt gemeentelijke instellingen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties met de opzet en implementatie van zorgdiensten aan vluchtelingen en cliënten met een migratie achtergrond.

S-Zorgt biedt begeleiding en ondersteuning aan zorgbehoevenden bij langdurige ziekte, een beperking of ouderdom. Tot deze zorg behoren voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, verbetering van levensomstandigheden, maar ook maatschappelijke dienstverlening. S-Zorgt ondersteunt bij deelname aan het maatschappelijke verkeer; zodat hulpvragers met een beperking, een chronisch psychisch probleem of met psychosociale moeilijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. S-Zorgt wil de eigen kracht van cliënten – en hun netwerk – stimuleren en kijkt daarbij nadrukkelijk naar individuele situaties en mogelijkheden. Uw zelfredzaamheid blijft het uitgangspunt!

De medewerkers spreken de volgende talen: Turks, Arabisch, Farsisch, Koerdisch, Nederlands, Engels, Duits, Zweeds, Indonesisch, Armeens. S-Zorgt heeft al meerdere zorgtrajecten succesvol afgerond aan cliënten die een andere taal spreken dan wat de medewerkers van S-Zorgt machtig zijn. Hierbij wordt de zorg zoveel mogelijk cultuurspecifiek aangeboden en gebruik gemaakt van onze jarenlange ervaring en netwerk van professionals. Bijvoorbeeld cliënten die de volgende talen spreken: Albanees, Tigrinya, Pools.
E-mail of bezoek onze website door op de desbetreffende icoon te klikken.

www.S-zorgt.nl