VERTROUWENSPERSOON JEUGDHULP

Voor personen die te maken hebben met jeugdhulp/zorg is het Adviespunt Zorgbelang de aangewezen organisatie, voor advies, vragen en klachten terecht kunt.
De vertrouwenspersonen van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en het Adviespunt Zorgbelang helpen daarbij.

Onafhankelijke hulp voor kind en ouder

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.
Onze dienstverlening is gratis.

Waarvoor kun je terecht bij de vertrouwenspersonen jeugd?

  • Vertrouwenspersonen geven informatie als je vragen hebt over je rechten en plichten. Ze weten alles over de wetten en regels binnen de zorg voor jeugd.
  • De vertrouwenspersoon helpt je bij het bespreekbaar maken van onvrede met je hulpverlener. Of ondersteunt je bij het indienen van een klacht.

Ondersteun jij iemand die met zorg voor jeugd te maken heeft? Weet dan dat vertrouwenspersonen ook jou kunnen coachen en adviseren. Zo sta je een stuk sterker. Ook pakken we jouw signalen op. Alle vragen en klachten worden anoniem geregistreerd en geanalyseerd. Deze bespreken we met de instellingen en gemeente. Daarbij dringen we aan op verbetering. 

Bel 088 555 1000
(ma t/m vr van 09:00 – 17:00, lokaal gesprekstarief)

Of stuur een e-mail naar info@akj.nl

Of chat op www.akj.nl (chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur).