VERTROUWENSPERSOON VAN HET ADVIES- EN KLACHTENBUREAU JEUGDZORG (AKJ)

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van het AKJ krijgen. Zij zijn onafhankelijk, zelfstandig en hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. Voor informatie: zie de website.

  • Bel  088 555 1000 (ma t/m vr van 09:00 – 17:00)
  • Of chat op www.akj.nl (chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur).
  • Via het contactformulier